Plan van aanpak

Naar aanleiding van de risicoanalyse volgt een plan van aanpak, afgestemd op de installatie en de risicocategorie. In een logboek worden uiteindelijk alle genomen acties bijgehouden en belangrijke aanvullende gegevens bijgevoegd, zoals controlerapporten, wateranalyses, inspectie- en evaluatierapporten. Het logboek moet ter plaatse aanwezig zijn en zonodig kunnen worden voorgelegd aan de controlerende overheidsinstantie.

Thermisch beheersconcept

Indien groeifactoren aanwezig zijn voor de bacterie (temperaturen tussen 25 en 50 °C en langdurige stilstand) en er is relevante aërosolvorming, dan moet de installatie worden aangepast of goed worden beheerd. De beheersmaatregelen zijn gebaseerd op het thermisch beheersconcept waarbij het water regelmatig wordt doorgespoeld en eventueel stilstaand water niet kan terugstromen in de hoofdleiding (door plaatsing van keerkleppen). Verder moet de temperatuur van het koude water voldoende laag en die van het warme water voldoende hoog.

Alternatief beheersconcept

Voor installaties die onder de Zorgplicht vallen kan naast het thermisch beheerconcept, gekozen worden voor een alternatief beheersconcept zoals Ultraviolet (UV) en/of Micro- (MF) en Ultrafiltratie (UF). Bij voorkeur wordt dit concept gecombineerd met een desinfectie van de gehele installatie.
Beheersing met elektrochemische bestrijding zoals koper-zilverionisatie (Cu/Ag), anodische oxidatie (Anod OX) en Advanced Oxidation Technology (AOT) wordt gedoogd door Inspectie Leefomgeving en Transport sinds 2006.

Helder bv • Middelblok 18 • 2831 BP Gouderak • T 0182 787 340 • M 0611 141 308 • info@helder-bv.nl • KvK 28093126