Helder: risicoanalyse en plan van aanpak

Helder brengt de risico´s in uw watersysteem duidelijk in kaart en stelt een plan van aanpak op, afgestemd op uw watersysteem. In het beheersplan wordt de risicoanalyse en plan van aanpak omschreven. De benodigde (eenmalige) aanpassingen aan de installatie en de terugkerende beheersmaatregelen zijn samengevat in het logboek, dat tevens lijsten bevat waarop de acties worden geregistreerd (zoals spoelen, temperatuurmetingen, onderhoud en bemonstering).

Helder: controle

Vaak worden de beheersmaatregelen onvoldoende uitgevoerd, maar even zo vaak worden maatregelen veel te ver doorgevoerd. Het is dus bijzonder belangrijk dat er een jaarlijkse evaluatie plaatsvindt door een deskundige om te beoordelen of uw beheersmaatregelen voldoen of eventueel moet worden bijgesteld. Helder verzorgt de periodieke watermonsters, controleert jaarlijks uw beheer / logboek en adviseert over wijzigingen in de wetgeving of mogelijke alternatieven, zodat uw plan van aanpak altijd actueel is en conform de laatste wettelijke eisen.

Helder: zorg voor uw water

Als bij monstername blijkt dat er Legionellabacteriën aanwezig zijn in het water, adviseren wij u over de uitvoering van herstelmaatregelen om de risico´s voor de gezondheid weg te nemen.
Wij helpen u met het maken van de keuzes en zorgen samen met u dat het systeem weer onder controle komt.

Voor uw medewerkers die de beheersmaatregelen moeten uitvoeren, geven wij voorlichting en training op maat. Wij nemen graag de zorg voor goed waterbeheer voor u uit handen en geven antwoord op al uw vragen.

Helder bv • Middelblok 18 • 2831 BP Gouderak • T 0182 787 340 • M 0611 141 308 • info@helder-bv.nl • KvK 28093126