Legionella bacterie

Legionella is de naam van een groep bacteriën die zich ontwikkelt in zuurstofrijk water tussen 25 en 55 °C, maar gedood wordt bij een temperatuur boven 60 °C. De bacteriën moeten de kans krijgen zich te vermeerderen in slijmlaagjes aan de binnenkant van leidingen of in vuil op de bodem van reservoirs.

Dit zal plaatsvinden als het water lang stilstaat. Men kan ziek worden als het besmette water bij een tappunt wordt verneveld en de hierbij gevormde kleine waterdruppeltjes (aërosolen) worden ingeademd. Het drinken van water met Legionellabacteriën is niet schadelijk.

In de klasse Legionellabacteriën zijn inmiddels 35 soorten bekend, waarvan alleen Legionella pneumophila in de meeste gevallen de ziekteverwekker is. Dit type Legionella is weer in 14 Serogroepen onder te verdelen, waarvan Serotype 1 de veteranenziekte kan veroorzaken en Serotype 2 – 14 de Legionella-griep.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de regelgeving voor het soort Legionella dat wordt aangetoond. Het merendeel van de aangetoonde bacteriën is van het soort non-pneumophila. De aanwezigheid hiervan geeft aan dat er gunstige groeiomstandigheden zijn, ook voor het schadelijke type.

Ziekte en besmetting

Legionellose uit zich in twee vormen:

  • Legionella-griep, de milde vorm met een korte incubatieperiode van 36 tot 48 uur, die acute griepachtige verschijnselen vertoont (koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, algehele malaise). Spontaan herstel treedt op na 2 tot 7 dagen.

  • De veteranenziekte, de zware vorm met een incubatietijd bedraagt 2 tot 19 dagen, die lijkt op een zware longontsteking. De ziekte gaat vaak gepaard met een algemeen malaisegevoel: koorts, hoofd- en spierpijn, hoest met pijn op de borst, verwardheid, diarree, misselijkheid en/of braken.

De ernstige ziekteverschijnselen kunnen zelfs tot de dood leiden, vooral bij ouderen, zware rokers en mensen met verminderde afweer.

Helder bv • Middelblok 18 • 2831 BP Gouderak • T 0182 787 340 • M 0611 141 308 • info@helder-bv.nl • KvK 28093126