Visie en missie

Helder BV heeft een kwaliteitssysteem en geeft hiermee aan de kwaliteit en bereidheid in huis hebben om de processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening op professionele wijze te beheersen.

De directie van Helder BV verklaart dat haar beleid gericht is op het waarborgen van de kwaliteit van haar dienstverleningen en streeft hierbij naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is de organisatie doelmatig ingericht en zijn alle processen, die voor de kwaliteit van belang zijn, overzichtelijk gerangschikt. Het personeel is op de hoogte en vertrouwd met het beleid en de daaraan gekoppelde documentatie en past deze consequent toe.


Kennis en kwaliteit

Een erkende adviseur is aangemeld bij de “Vraagbaak Legionella” en beschikt over aantoonbare deskundigheid en onafhankelijkheid en is in het bezit van:

  • NEN-EN-ISO/IEC-17025:2017 accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie   rva.png

Helder is geaccrediteerd voor het nemen van de watermonsters t.b.v. Legionella-onderzoek (L511) en werkt samen met de laboratoria van de Drinkwaterbedirjven voor de analyses.

  • KOMO-INSTAL-BRL6010 certificaat, verleend door KIWA.   instal.png

Onze adviseurs zijn gekwalificeerd voor het geven van aanvullend advies, voor het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen (K55281/01, KIWA BRL 6010). U kunt bij ons terecht met al uw vragen over legionella !

Helder bv • Middelblok 18 • 2831 BP Gouderak • T 0182 787 340 • M 0611 141 308 • info@helder-bv.nl • KvK 28093126