Visie en missie

Helder levert adviezen op het gebied van Legionellapreventie in waterinstallaties, maakt de risico’s inzichtelijk en zorgt voor een plan van aanpak om deze te minimaliseren en beheersbaar te maken.

Ter controle worden watermonsters genomen en geeft Helder advies wat te doen bij normoverschrijdingen. Met een jaarlijkse evaluatie draagt Helder de zorg voor uw waterbeheer en bent u verzekerd van een optimaal, actueel en veilig Legionellabeleid.

Onze klanten hebben één ding gemeen: ze besteden de zorg voor een goed waterbeheer liever uit aan specialisten, waardoor de belasting voor de eigen organisatie minimaal is.

De relatie met onze klanten is gebaseerd op kennis en kwaliteit.


Kennis en kwaliteit

rvaEen erkende adviseur is aangemeld bij de “Vraagbaak Legionella” en beschikt over aantoonbare deskundigheid en onafhankelijkheid en is in het bezit van:

  • NEN-EN-ISO/IEC-17025:2017 accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie

  • KOMO-INSTAL-BRL6010 certificaat, verleend door KIWA.

Helder is geaccrediteerd voor het nemen van de watermonsters t.b.v. Legionella-onderzoek (L511) en werkt samen met de laboratoria van de Drinkwaterbedirjven voor de analyses. Onze adviseurs zijn gekwalificeerd voor het geven van aanvullend advies, voor het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen (K55281/01, KIWA BRL 6010). U kunt bij ons terecht met al uw vragen over legionella !

instal

Helder bv • Middelblok 18 • 2831 BP Gouderak • T 0182 787 340 • M 0611 141 308 • info@helder-bv.nl • KvK 28093126